Hegedűs Béla Honlapja

Hegedűs Béla: Hervadók

  "A költô nem költônek születik.
  Sorsa teszi azzá.
  Ô is az emberi sorsok egyike.
  Lelkébôl úgy fakadnak a szavak,
  hogy tolla is alig tudja követni,
  szárnyaló gondolatát"

  Igeh Sir

A kötet szerzôje olyan, mint a tengerpart, a nyugodt és a háborgó víz minden rezdülését észleli. Sorsát versein keresztül vezeti végig.

Elégedetlensége, örömei, érzelmei soraiban tisztán tükrözôdik. A családhoz, gyermekekhez úgy ragaszkodik, mint a természet adta lehetôségekhez.

Elsô kötete a HERVADÓK.

Az élet hétköznapjait mutatja be.

Így fogalmaz: az embert úgy kell elfogadni, mint a természetet, minden szeszélyével együtt.

A kedves olvasó lehet, hogy életének pillanatnyi részeit véli felfedezni a verseskötetben, és a szívében szóló csengô zenéjét hallja a versek olvasása közben.

  "Van amit olvasni nem elég
  A szavak közt fürkészve
  Néma csendben megérteni kell."1. kötet

Versek

Cikkek

E-mail:

igehshir@gmail.com   

Címlap