Hegedűs Béla Honlapja

Új versek Nagykőrösön

A városunkban élő egyre ismertebb költőnek, Hegedűs Bélának az elmúlt két évben gyors egymásutánban két kötete jelent meg, és már összegyűjtötte a harmadikra való verseit. Ez csupa tizennégy soros Költeményből áll majd, befejezése pedig egy a költő által mestertükörszonettnek nevezett bonyolult felépítésű versciklus lesz, amelynek lényege, hogy tizennégy egymással összefüggő versből áll, amelyek mindegyike az előző vers utolsó sorával kezdődik, a tizenötödik pedig az előző tizennégy vers kezdő soraiból tevődik össze. Ez a tizenötödik vers egyben tükörképe az elsőnek, tehát visszafele olvasva megegyezik vele. Ilyen bonyolult felépítésű versformát csak nagyon kevés költő alkalmaz, mert igen komoly verstani ismeretet igényel. Hegedűs Béláról viszont köztudott, hogy a Kecskeméti Kandó Kálmán Szakközépiskola müszakitanáraként elég későn kezdett irodalommal foglalkozni így magától értetődik a kérdés, hogy miért választott ilyen szigorú szabályokhoz kötött versformát gondolatai kifejezésére?

- A versciklus születésének az előzménye, hogy amikor Baranyi Ferenc költőtársam könyvismertetőjén voltam az ősszel, felfigyeltem, hogy irt egy mesterszonettet. Elolvastam és elgondolkodtam azon. hogy vajon tudok-e én valaha is ilyet írni. hiszen az irodalomelmélettel foglalkozók szerint a szonettkoszorú a költői mesterség legfőbb próbaköve. Jó ideje foglalkoztatott ez a gondolat, és körülbelül fél év múlva megpróbálkoztam vele anélkül, hogy a szabályaival egészen pontosan tisztában lettem volna. Később, amikor pontosan megismertem ezeket, választanom .kellett aközött, hogy a szabályok pontos betartásával klasszikus verset írok. vagy pedig a tizennégy soros formát megtartva a szonett rimbeli kötöttségeit elhagyva: szabadverset. Én ez utóbbit választottam.

Miért?

- Ezt úgy tudnám megmagyarázni, hogy nálam az írásra egy belső késztetés alakul ki. Amikor felgyülemlik bennem, amit le akarok írni. akkor szinte megered a tollam. és ha eközben a szabályok szigorú betartásával foglalkoznék, meggátolnám gondolataim szabad áramlását, így a tizennégy soros forma - amely számomra egy kimért gondolatforma - és a belőlük alkotott ciklusom eltér a klasszikus formától, de én ezt nem tartom hibának. Azt gondolom, hogy a kor változásával együtt a versforma is változhat.

Mennyire egységes a versciklus mondanivaló szempontjából?

- Egységes egésznek érzem. Magában foglalja azt a gondolatot, amelyet ki akartam fejezni. De ha különveszem az egyes darabokat, mindegyik megállja önmagában is a helyét.

Mi az a gondolat, amelyet kifejez?

- Azt. hogy itt élünk ezen a Földön, és meg kell óvnunk, ha nem akarjuk, hogy elpusztuljon. Ez adja a versciklus vázát, és erre épülnek rá az egyes versek, amelyek valamennyien a Földöz kötődő témát taglalnak. Lehet ez hazával. az emberekkel vagy a természettel kapcsolatos.

Különbözik-e a ciklus a kötet többi versétől tartalmilag?

- Csak annyiban, hogy a többi vers pillanatnyi érzelmek diktálta gondolatok alapján született, ebben pedig általánosabb mondanivalót akartam kifejezni.

Az első két kötete után "mindenki költőjének" nevezték el önt. így szerepelt az interneten is. Hogy érzi, ebben a bonyolult versformában sikerült-e megőriznie ezt a megtisztelő címet?

- Igen. úgy érzem, hogy ez a vers is érthető mindenki számára. Bár el kell ismernem. hogv a többi versemhez viszonyítva elvontabb gondolatot tartalmaz. A többiben a mai élettel, a mindennapi problémákkal foglalkozom. Próbálom a megoldást keresni arra. hogv mindenki a lehető legjobb körülmények közölt éljen. Ne kelljen magától semmit megvonnia, meg a kultúrál sem. Ezeket a gondolatokat bárki könnyen magáénak vallhatja. A versciklust viszont figyelemfelhívásnak szántam, hogy mit kell tennünk annak érdekében, hogy a Föld további pusztulását minimálisra csökkentsük.

Mikor olvashatja a közönség az új kötetet és benne a mestertükörszonnetet?

- Még nem tudom. Ezt sok minden befolyásolja, elsősorban az anyagi háttér. Mindenesetre szeretném, ha minél előbb megjelenne.

Kiknek ajánlja?

- Azoknak. akik szeretik a rövid versekel, amelyekben a mondanivaló tömör és lényegretöro. Akikben gondolatok ébrednek, és képesek elgondolkodni akár egy vers egyetlen során is. Minden korosztálynak, amelyik fogékony a szépre...No és azoknak, akik kiváncsiak, hogy milyen is lehet egy mesterttükörszonett!2. kötet

Versek

Cikkek

E-mail:

igehshir@gmail.com   

Címlap