Hegedűs Béla Honlapja

Hegedűs Béla: Még nem mondom el

  "Tán költônek adtak el a Földre
  A hajlamot, szándékot érzô istenek,
  Vagy csak számból tépik a szavakat
  a lenti háborgó, sodródó szelek?"

  Igeh Sir

Hegedűs Béla 1946-ban született Kecskeméten. Jelenleg is itt él. Az Alföld futóhomokja szinte ide köti és porhanyós aranyával lepi a város peremén. A sík felszín mögé a valóság nem tud elrejtôzni - állítja. Hiába takar a nyár lombja, az minden évben lehull és végül a riadt vesszôket, gallyakat látni. Így változunk mi is. A véges pályán csak a nagy állomásokat észleljük. A táj töredékeit hajlamosak vagyunk észre sem venni. Harmadik kötetét Nagykôrösön írta. A Cifrakert kôrisfáinak fáradt, fénnyel áttört lombjai alatt. A tizennégysorosokat mestertükörszonettel fejezi be.

Megjelent kötetei:

 • 1999-ben Hervadók
 • 2000-ben Megkövesedett szerelem
 • 2002-ben Még nem mondom el

Elsô kötete után megtisztelô jelzôt kapott: "mindenki költôje".

Műszaki tanárként így fogalmaz: A nemzet féltett kincse az anyanyelv, éles pengéje suhogva vágja a rendet és mégis élesíteni szükséges a magyarnak. Végül Kazinczyt idézi "Jót s jól!", de határozottan teszi még hozzá, hogy mindenkinek.

  "Nem halhatatlanok díja a lényeg
  A mai apró - az élôké,
  mert köztük élek.
  Bocsássatok meg,
  hogy halk ordítással beszélek."



3. kötet

Versek

Cikkek

E-mail:

igehshir@gmail.com   

Címlap